Tööõiguse raames analüüsime kliendi poolt esitatud fakte ja olukorra kirjeldust ning nõustame sellest lähtuvalt.


Tööõiguse raames koostame ja analüüsime:

- töölepinguid;

- töökorralduse reegleid;

- ohutusjuhendeid;

- hoiatusi;

- lepingu ülesütlemisavaldusi;

- kollektiivlepinguid.


Vaidluse korral:

- koostame asjassepuutuvad dokumendid;

- peame läbirääkimisi vaidluse lahendamiseks;

- esindame klienti Töövaidluskomisjonis või kohtus.