Milloin OÜ-llä muodostuu kiinteä toimipaikka Suomessa?

22. syyskuuta 2015 - www

Kiinteän toimipaikan muodostumisella on oleellinen osa kansainvälisen verotuksen kannalta.

Verosopimusten mukaan yrityksen liiketuloa voidaan verottaa toisessa sopimusvaltiossa vain, jos liiketoimintaa on harjoitettu kiinteästä toimipaikasta. Verotus koskee ainoastaan sijaintivaltiossa toimivan toimipaikan tuottamaa liiketuloa, ei koko yrityksen liiketuloa.


Kiinteäksi toimipaikaksi katsotaan etenkin yrityksen johtopaikkaa, toimistoa, sivuliikettä, tehdasta, työpajaa ja kaivosta, kaasu- tai öljylähdettä, louhosta tai aluetta, josta otetaan luonnonvaroja.


Liikepaikka määritellään kiinteäksi toimipaikaksi vain, jos se on pysyvä sekä maantieteellisesti että ajallisesti. Kiinteä toimipaikka voi muodostua Suomessa esimerkiksi silloin, kun ulkomaisella yrityksellä on toistuvasti käytettävissään tietyt toisen yrityksen omistamat tilat tai osa niistä. Yrityksen työntekijän kotitoimisto voi muodostaa myös kiinteän toimipaikan. Mikäli ulkomailla toimiva yritys johdetaan ja hallinnoidaan Suomesta käsin kiinteästä liikepaikasta, muodostuu kiinteä toi-mipaikka aina. Yrityksen johtamista ei voida määritellä avustavaksi tai valmiste-levaksi toiminnaksi.


Jos elinkeinotoimintana on kiinteistöjen myynti, muodostavat palstoitetut tai palstoitettavaksi tarkoitetut kiinteistöt kiinteän toimipaikan. Virolaisilla rakennusurakoitsijoille muodostuu kiinteä toimipaikka Suomessa kun toimintaa kestää yli 6 kuukautta. Toiminta alkaa siitä kun työn valmistelu on aloitettu kohdemaassa ja päättyy kun työ on valmistunut tai työstä on kokonaan luovuttu. Työmaan kestoaikaan luetaan myös ajanjaksot jolloin työ voi olla tilapäisesti tauolla.

 

Yrityksellä voi myös olla avustavia ja valmistelevia toimintoja, joiden ei katsota muodostavan kiinteää toimipaikkaa. Esimerkiksi mainostaminen, tietojen kerääminen, tiedotustoimiston pitäminen ja tieteellinen tutkimus eivät muodosta kiinteää toimipaikkaa. Tilanne kyllä muuttuu sitten heti, jos nämä toiminnot ovat olennainen osa yrityksen liiketoimintaa tai jos niitä tarjotaan yrityksen ulkopuolelle. Jokainen toiminto on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti vallitsevien olosuhteiden mukaan.

 

Katsotaan yhdessä OÜ-n toimintaa verotuksen kannalta ja saat ohjeet miten välttää kiinteän toimipaikan muodostumista Suomeen. Soita +372 5553 7883 tai kirjoita info@kraftlaw.ee

Kommentit: 0
Email again:

Lisää kommentti:

Nimi:
Sähköposti:
Kommentti: